Privacy Statement Stampie

Waarom dit Privacy Statement
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe wet wordt alles omtrent het vastleggen, verwerken, wijzigen, delen, beveiligen en volgen van uw persoonsgegevens vastgelegd.

Graag ben ik u van dienst bij de aankoop van postzegelbenodigdheden en nieuwe postzegeluitgiften. Om dit te kunnen doen heb ik van u informatie nodig, die daarbij voor mij noodzakelijk is. Hoe ik omga met uw gegevens informeer ik u duidelijk en transparant in dit Privacy Statement. Ik leg daarin aan u uit hoe ik uw gegevens gebruik en welke keuzes u daarbij heeft. Omdat ik een bedrijf ben, dat op het internet actief is, kan een deel van de informatie wat technisch zijn. Ik doe mijn best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Mijn Privacy Statement is volledig in overeenstemming gebracht met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

Wie ben ik?
Stampie (KvK 63927942) is gevestigd aan de Irving Berlinhof 15, 3543 CS te Utrecht en is verantwoordelijk voor uw gegevensverwerkingen.

Op welke manier verzamel ik gegevens
Ik verzamel uw gegevens vanaf het moment, dat u uw gegevens invult of achterlaat bij een order op mijn website of dat u zich persoonlijk of op andere wijze (telefonisch of schriftelijk) tot mij wendt om een order voor postzegelbenodigdheden en/of nieuwe postzegeluitgiften te plaatsen.

Waarom verzamel ik uw persoonsgegevens
Ik verzamel en verwerk uw gegevens voor een juiste uitvoering van uw order, voor het bezorgen of verzenden van de door u bestelde producten, voor het opstellen van een factuur en voor mijn financiële en abonnementenadministratie. Ik gebruik deze informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat.

Welke gegevens verzamel ik
Als u een order plaatst bij Stampie, geeft u mij bepaalde informatie. Het gaat hierbij om:
 Naam, adres, postcode en woonplaats
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 Producten, die u bestelt

Daarnaast houd ik de volgende gegevens bij:
 Datum orderplaatsing, datum factuuropmaak en datum van betaling
 Producten, waarop u bij mij een abonnement heeft

Uw keuzes wat betreft uw gegevens
Ik bied mijn klanten graag duidelijke en eenvoudige informatie over hun gegevens en welke keuzes zij hebben m.b.t. hun gegevens. U kunt bijvoorbeeld:
 Op elk moment uw persoonsgegevens, waarover ik beschik, opvragen.
 Op elk moment wijzigingen en/of toevoegingen in uw persoonsgegevens doorgeven.
 Op elk moment u beroepen op uw recht op verwijdering van uw persoonsgegevens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn van bepaalde gegevens.

Indien u graag uw gegevens wilt inzien, deel ik deze gegevens binnen een termijn van maximaal 30 dagen na een schriftelijk verzoek van uw kant. Om ook hier uw veiligheid te waarborgen, zodat niet iedereen zomaar uw gegevens kan opvragen, worden gegevens daarom alleen verstrekt naar een e-mailadres of postadres welke bij mij al bekend is.

Wanneer deel ik informatie
Alleen ikzelf kan uw gegevens inzien. Geen van uw gegevens zijn openbaar. Indien noodzakelijk deel ik uw informatie eventueel met:
 Belastingdienst
 Wetshandhavers en overheidsdiensten

Ik deel alleen informatie, als ik ervan overtuigd ben, dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, een voorschrift of een wettig verzoek; om de veiligheid, rechten of eigendommen van het publiek, een persoon of Stampie te beschermen; of om fraude, veiligheidsproblemen of technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Stampie verkoopt geen gegevens aan derden, ook stelt zij geen gegevens beschikbaar aan derden voor commerciële, marketing of research activiteiten.

Hoe lang bewaar ik uw informatie
Als ik uw informatie niet langer hoef te gebruiken en er geen noodzaak is voor mij om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijder ik de informatie van mijn systeem.

Beveiliging
Stampie neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, technische, administratieve en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Alleen ikzelf heb toegang tot de gegevens.

Ik doe geen beroep op gegevensverwerkers, die in mijn opdracht voor mij werkzaam zouden zijn.

Wijzigingen en aanpassingen in mijn Privacy Statement
Omdat ik als Stampie graag wil voldoen aan de laatste regels met betrekking tot de veiligheid van uw persoonsgegevens, kan het zijn, dat ik genoodzaakt zal zijn aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in mijn Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op mijn website, www.stampie.nl.

Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten
Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens bij Stampie dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met mij opnemen via info@stampie.nl.
Indien u van mening bent, dat ik niet overeenkomstig handel binnen de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Gegevensbescherming in Nederland.
In geval van een (mogelijk of vermoeden van) datalekken wil ik u verzoeken direct telefonisch met mij contact op te nemen.

Laatste update: 25-5-2018